OM OSS

Her hos oss i Mittmøbel er konseptet bestående i produksjon av møbler og innredninger til hytter og hjem. Vår nisje er at du skal få ditt møbel skreddersydd etter nettopp ditt ønsket mål, treslag og farge. For oss er det viktig å sette ditt ønske i fokus ved å tilby deg de rette produktene på en trygg og effektiv måte helt hjem - og samtidig sørge for å være tilgjengelig under hele prosessen.

Vi håper at en dag vil du være en av våre mange fornøyde kunder.
 LAGRING AV MØBELET:

Møbelet må lagres og brukes i et rom med en lufttemperatur mellom 15 og 25ºC, og med en    relativ fuktighet på 40-60%. Ikke plasser møbelet i nærheten av varmeapparater. Den varme luften kan tørke ut og deformere møbelet.

Møbelet må beskyttes mot direkte sollys.

MØBELETS EGENSKAPER:

Tre er et naturprodukt, så fargene på de forskjellige møblene kan variere noe. Hvis møblene ikke ble kjøpt samtidig, kan de bli påvirket av miljøfaktorene, noe som gjør at produktet kan ha mistet sitt originale utseende og farge.

Grunnet forskjellige oppvarmingssystemer som blir brukt innendørs, kan mikrosprekker forekomme i sammenheng med limingen av treverket. Møbelets totale størrelse kan variere grunnet ekspansjon og kontraksjon i treet. Tillatte og tolererbare differanse i størrelsen er +/- 2mm.

Når dørene blir produsert blir trestruktur og mønster valgt ut til å passe sammen. Men tre er allikevel en naturlig råvare, slik at selv et produkt fra samme tre vil kunne variere i farge, tekstur og struktur. Gjennom årene vil treet forandre fargen på overflaten. Disse forskjellene og endringene av farge kan ikke sees på som en mangelfull vare. Disse endringene er påvirket av solstråler, røyk, rengjøringsmidler og andre miljøforhold.

Massivt tremøbel kan tørke inn i varme perioder, så det anbefales å tilføre fuktighet til luften i rommet. Når luftfuktigheten er mindre enn 40%, er det høyere risiko for sprekker i møbelet. Dette er ikke en feil fra leverandøren, men på grunn av feil bruk.

I perioder som ikke er så varme, og luftfuktigheten er mer enn 60%, vil møbelet tiltrekke seg fuktigheten fra miljøet og ekspandere. Bevegelige deler kan hindre hverandre, eller for eksempel dører kan til og med falle av hengslene. Av denne grunn bør området tørkes (skru på varme eller bruk luftavfukter). Men selv etter at fuktigheten er tilbake på normalt nivå, kan noen defekter på møbelet, som en bøyd eller sprukket del, ikke gjenopprettes.

RENGJØRING AV MØBELET:

Rengjør møbelet av naturtre med en myk, fuktig klut. Hvis nødvendig bruk et ikke-slipende rengjøringsmiddel i vannet for vedlikehold av treoverflaten.

For å unngå skader forårsaket av vann eller antydning av flekker, må skitt fjernes umiddelbart. Det er veldig viktig å tørke av møbelets overflate med en tørr klut med en gang.

Ved oppussing av møbelet er det veldig viktig å bruke vedlikeholdsprodukter i henhold til det spesifikke formål beskrevet på emballasjen, og i samsvar med bruksanvisningen. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, alkohol eller løsemidler.

Det er viktig å sørge for at bordet ikke er i kontakt med alkohol, kaffe eller andre fargesterke materialer ofte og over en lengre periode. Vær forsiktig så du ikke skader bordet med skarpe gjenstander. Garantien dekker ikke skader forårsaket av mekaniske skader eller skader forårsaket av væske og varme.

BRUK AV MØBELET:

Ikke fest eller heng ekstra last på møbelets dører og skuffer. For å unngå deformasjon av dørhengsler eller skuffer, er det viktig å lukke dørene og skuffene på møbelet ordentlig, samt holde dem lukket.

Ikke plasser varme objekter på møbelet uten et beskyttende lag under. Sølt væske på møbelet bør fjernes umiddelbart med en tørr klut.

Hvis festemidler, skruer eller bolter brukes til å feste møbelet og det oppstår sprekker etter at de løsnes, må festemidlene strammes til fra tid til annen.

Hvis du bruker trebordet til å kutte ting, er det viktig at du bruker en skjæreplate.

Når du flytter møbelet fra et sted til et annet, må det løftes og ikke dras over gulvet. Hvis møbelet blir trukket kan det føre til deformasjon av møbelet.

OPPTAK AV BEHANDLINGSMATERIALE:

En av kjennetegnene ved naturtre er at det absorberer behandlingsmaterialet. Dette er vanlig for endene på dørene, samt rillene (se: Møbelets egenskaper)

Grunnet den konstante ekspansjonen og kontraksjonen i naturtreet, vil en tynn linje med maling oppstå på den malte dørrammen. Denne effekten anses som å være et naturlig kjennetegn med trevirke tilknyttet den normale bruken av dørene, og er ikke dekket av garantien.

PATINERING/ALDRING:

En måte å behandle dørene på er patinering/aldring, en metode som gjøres manuelt. Denne behandlingsmetoden gir hver dør et unikt utseende, men samtidig vil intensiteten på aldringen variere mellom de forskjellige produktene. Variasjonene i intensiteten på aldringen kan ikke anses som en defekt fra leverandøren, og dekkes ikke av garantien. I tilfeller hvor fuktigheten varierer vil det oppstå en liten kontraksjon i panelet, vil områder som ikke er patinert dukke opp. Dette vil være midlertidig og dekkes ikke av garantien.

GARANTI:

Møbelet produsert av vårt firma er dekket av en to-års garanti, hvor garantien starter fra dagen møbelet blir hentet. Denne garantien dekker mangler i kvaliteten forårsaket av feilproduksjon fra produsenten, forutsatt at monteringsanvisningen følges nøye gjennom monteringen og produktet brukes til det tiltenkte formål.

For å kunne bruke rettighetene gitt av garantien, må kunden informere Mittmøbel om defektene funnet i garantiperioden innen 1 måned ved å sende et skriftlig krav til epostadressen eller kontakte Mittmøbel direkte. Kravet må inneholde navnet på det defekte produktet eller gjenstand, og en beskrivelse av mangelen.

Mittmøbel kan ikke gi garanti på ujevnheter i malte overflater. Da dette er produkter eller deler av produkter laget av naturlige materialer, vil fargevariasjon skje over tid, noe som forårsakes av sterkt sollys. I løpet av garantiperioden vil Mittmøbel reparere eller bytte ut defekte deler eller produkter så snart som mulig, men ikke mer enn 30 kalenderdager fra datoen klagen blir mottatt (hvis tiden blir lenger, vil kunden få beskjed om dette).

Garantien godkjennes hvis deler av produktet har beveget seg mer enn 2mm per meter kant, i de tilfeller der punktene under vedlikeholdet av produktet i dette dokumentet følges.

GARANTIEN UTGÅR NÅR:

Møbelet brukes til noe annet enn det tiltenkte formål og i strid med instruksjonene, og mot anbefalingene.

Møbelet har blitt supplert med tilbehør som ikke er ment for produktet.

Møbelet har blitt reparert av brukeren eller en tredjepart.

Møbelet ikke har blitt ordentlig vedlikeholdt.

Møbelet ble montert av andre enn møbelsamleren hos Mittmøbel.

GARANTIEN GJELDER IKKE VED:

Naturlig slitasje og misfarging av produktet.

Ujevnheter i tekstur og nyanser av forskjellige materialer.

Vedlikeholdsarbeid, hvor behovet ble klart etter garantiperioden startet

Skjøre materialer (glass, kunstige materialer, e.l.)

MERK:

Mittmøbel kan ikke garantere at fargen på nyproduserte dører eller andre komponenter vil ha lik farge som eksisterende deler (Se: Møbelets egenskaper)

Maksimal bredde på dører produsert av Mittmøbel med massivt dørpanel er opp til 60 cm. Hvis døren er større enn 60 cm, vil ikke dette dekkes av garantien.

De tverrgående slitemerkene på baksiden av døren vil ikke bli fjernet.

Mangler eller skader forårsaket ved feilaktig installering (hvis den ikke er montert av en møbelsamler av Mittmøbel), ulykker eller uforsiktig bruk blir ikke dekket av garantien.